Välkommen till Avhoppare

Denna webbplats är till för dig som arbetar med avhopparverksamhet inom kommun eller statlig verksamhet samt inom civilsamhället. Här finns även aktuell information för dig som funderar på att hoppa av din kriminella bana.

Målet med hemsidan är att:

  • Sprida kunskap i hur man kan arbeta med avhopparverksamhet.
  • Ge grundläggande kunskap till anställda inom kommun, stat och civilsamhället.
  • Stödja personer som arbetar med avhopparverksamhet.
  • Ge information till alla er som vill hoppa av.


Webbplatsen drivs tillsammans av Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Polisen Region Syd. Innehållet på webbplatsen är inte regionalt begränsat till Skåne utan kan användas nationellt.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete,
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott,
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området och
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

 

Här kan du läsa mer om Länsstyrelsens brottsförebyggande uppdrag

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.