Kriminalvården

Kriminalvårdens logotyp på en byggnad

Inom ramen för avhopparverksamhet arbetar Kriminalvården i samverkan med andra myndigheter för att möjliggöra de nödvändiga insatserna för att klienten ska kunna ta sig bort från den kriminella miljö som denne befinner sig i. Kriminalvården har inga särskilda avsatta resurser för att arbeta med denna målgrupp, men de insatser som är tillgängliga för Kriminalvårdens övriga klienter kan anpassas även för denna målgrupp.

Anstalt

Under anstaltstiden finns det möjligheter till olika insatser för klienten. Dessa insatser innefattar påverkansprogram för kriminalitet, våld, beroende/missbruk och sexualbrott.

För mer information om behandlingsprogram

Det finns även tillgång till vuxenutbildning via Kriminalvårdens lärcenter samt yrkesinriktad utbildning på vissa anstalter. Det finns även möjlighet att få hjälp från Arbetsförmedlingen på anstalterna.

För mer information om utbildning och arbete på anstalterna

Det är en grundtanke i svensk kriminalpolitik att försöka undvika att låsa in människor, eftersom inlåsning har skadliga effekter på den enskilda individen. På anstalterna finns det även möjlighet till olika utslussningsformer som anpassas efter klientens behov.

För mer information om utslussningsformer

Frivård

Frivård är kriminalvård som äger rum ute i samhället. Det finns 34 frivårdskontor över hela Sverige och antalet klienter i frivården är ungefär 11 000. Frivård innebär både kontroll och behandling av dem som dömts till påföljder i frihet, till exempel skyddstillsyn, samhällstjänst, fotboja samt de som har övervakning efter villkorlig frigivning.

Om man som klient tillhör målgruppen för avhopparverksamhet kan frivården vara den instans som hjälper klienten att ta kontakt med aktuell socialtjänst. Genom återkommande strukturerade KBT-samtal och behandling hjälper frivårdspersonalen klienterna att komma åt kärnan till varför de begår brott för och förebygga återfall.

Frivården har möjlighet, i likhet med anstalterna, att erbjuda olika typer av behandlingsprogram. Ett behandlingsprogram som framtagits speciellt för klienter som vill och behöver stöd att lämna en kriminell gruppering eller organiserad brottslighet är Entré som för närvarande endast finns på frivården.

För mer information om Entré

Vid eventuell omlokalisering av klienten flyttas ärendet till det frivårdskontor som har upptagningsområde där klienten befinner sig. Frivården har möjlighet att förordna lekmannaövervakare som kan fungera som ett stöd för att komma in i nya social sammanhang. Frivården har även samarbete med Arbetsförmedlingen med särskilda arbetsförmedlare som har i uppdrag att arbeta med frivårdens klienter.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.