Polisen

Poliser som pratar med ungdomar

Polisen arbetar med en rad olika insatser inom ramen för avhopparverksamheten. Bland annat rör det sig om riskanalyser, operativa insatser, uppföljning och skyddsverksamhet.

Riskanalys

När ett nytt ärende aktualiserats utför polisen en riskanalys och sammanställer den kunskapsbild som finns om individen inom den lokala polisorganisationen. Samtidigt bokas och bekräftas en tid för att socialtjänstens samordnare tillsammans med en representant från polisen ska träffa den enskilda individen. Under mötet får den enskilde individen samtala med polisen om den hotbild som riktas mot honom eller henne och vilka eventuella skyddsåtgärder som behöver vidtas.

Det är viktigt att avhopparen beskriver sin delaktighet i brottslighet så att en korrekt riskbedömning kan genomföras. För att polisens ska kunna göra en korrekt skyddsbedömning krävs medverkan från avhopparen. Det ställs dock inga krav på att avhopparen ska polisanmäla eller ange andra kriminella.

För att polisen ska kunna göra slagningar i polisiära system samband med riskbedömningen, krävs ett samtycke från avhopparen. Detsamma gäller medgivande till informationsutbyte mellan myndigheter och andra aktörer. De som inte lämnar samtycke bedöms inte vara tillräcklig motiverade för ta emot stöd och hjälp från myndigheter och inga vidare åtgärder vidtas för avhopparen.

Kommunpoliser och områdespoliser

Kommunpoliser och områdespoliser har en viktig roll i samverkansarbetet med kommunerna.

Kommunpolisernas roll är bland annat att vara motor och driva samverkansarbetet med kommunerna. I deras roll ingår att tillsammans med kommunen/kommunala tjänstepersoner ta fram samverkansöverenskommelser och medborgarlöften. I detta arbete ingår ofta avhopparverksamheten. Funktionerna som områdespolis ska säkerställa kontinuitet i det lokala polisarbetet genom bland annat ett kontakt- och förtroendeskapande arbete. Uppdraget är att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete utifrån framtagen lokal problembild. Områdespoliserna har en viktig roll i arbetet att fånga upp potentiella avhoppare och etablera en kontakt mellan denne och kommunens och polisens avhopparverksamhet.

Den regionala samordnaren

Den regionala samordnaren inom polisen ansvarar för metodutveckling samt upprättande och införande av nya rutiner och spridande av goda exempel. Samordnaren utgör regionens plattform för extern samverkan på ett strategiskt och övergripande plan. Detsamma gäller upprättandet av nätverk och kontakter med övriga relevanta aktörer. Samtliga sju polisregioner i landet har en utpekad regional avhopparsamordnare.

Söka pengar

Polismyndigheten har fått extra avsatta medel för avhopparverksamhet riktat mot kommunala förvaltningar och organisationer som arbetar med avhopparverksamhet.

Det är kostnader för en specifik individ som bedömts som avhoppare enligt polisens definition, dvs en person som väljer att lämna en kriminell gruppering, nätverk eller organiserad brottslighet vilka bestraffar utträde och därmed har en latent eller konkret hotbild kopplad till sig.

Nationella operativa avdelningen, Polisen, beslutar och administrerar bidragen. Enligt regleringsbrevet  får polismyndigheten fördela högst 10 miljoner kronor till avhopparverksamhet under 2020.

Ansökningarna ska vara förankrade hos polisens regionala avhopparsamordnare.

Prioriteringsordning för ansökningar via en kommun:

1. De mest aktiva aktörerna inom respektive region som påverkar våldsanvändning i kriminella miljöer där skjutvapen och sprängladdningar förekommer.

2. Aktörer från särskilt utsatta områden, riskområden eller utsatta områden.

3. Aktörer, från annat område, som anses påverka den lokala lägesbilden negativt.

Läs mer om att söka pengar här.

Avhopparorganisationen inom Polismyndigheten

Regionala avhopparsamordnare kan nås via polisens nummer 114 14:

Polisregion Nord, Lars Byström

Polisregion Mitt, Magnus Eriksson

Polisregion Bergslagen, Åke Olsson

Polisregion Stockholm, Elin Hernstedt (020-41 20 00)

Polisregion Öst, Björn Johansson

Polisregion Väst, Torbjörn Edvinsson 0703-93 75 76

Polisregion Syd, Susanne Gosenius

Blanketter:

Samtycke till informationsutbyte

Undanröjande av sekretess
(Om du inte kan öppna blanketten i webbläsaren, ladda ned den och fyll i)

Vägledning till tecknande av överenskommelse mellan kommun och polis gällande avhoppare

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.