Exempel på enhetsövergripande samverkansorganisationer

Personer som handlar på Möllevångstorget i Malmö

Konsultationsteamet i Malmö Framgångsfaktorer i arbetet med avhoppare är en väl upparbetad samverkan mellan olika myndigheter. Malmö stad och Polisen driver ett konsultationsteam som genom ett tätt myndighetssamarbete arbetar för att hjälpa avhoppare. Det finns personer som behöver stöd i att lämna en kriminell grupp eller ett liv i kriminalitet. Malmö stad och polisen samverkar […]

Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

Logotyp Center mot våldsbejakande extremism

Center mot våldsbejakande extremism ska, från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter, stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Centret är placerat inom Brå, Brottsförebyggande rådet, och inrättades den 1 januari 2018. Center mot våldsbejakande extremism ska utveckla det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med […]