Så här kan ett avhopparärende se ut

Öresundsbron

Att beskriva hur ett avhopparärende ser ut är svårt eftersom varje avhopparärende är unikt. Det är flera olika faktorer som påverkar hur processen ser ut och vad man behöver göra. Men här kan du läsa om olika delar som ofta förekommer i ett avhopparärende. Aktörer I avhopparärenden har kommunens socialtjänst en viktig funktion att fylla. […]

Varför arbeta med avhopparverksamhet

Folksamling

Att arbeta med avhopparverksamhet är en viktig del av det brottsförebyggande arbetet. Förutom humana vinster finns det också flera socioekonomiska vinster att göra genom att arbeta med avhopparverksamhet. Att hjälpa personer att lämna destruktiva organisationer är en samhällsekonomisk nödvändighet oavsett om det är gäng eller extremistmiljöer. Det handlar om såväl brottsförebyggande åtgärder som medmänsklighet.  I […]

Att tänka på i ett avhopparärende

Takstolar i ett husbygge

Inget avhopparärende är det andra likt. Men det finns ändå vissa faktorer som man alltid måste tänka på och ta hänsyn till när man arbetar med avhoppare. Dessa kan du läsa mer om här. Ofta är det bråttom Avhoppare kommer ofta i kontakt med en avhopparverksamhet under dramatiska förhållanden. Avhopparen kan ha hamnat i onåd, […]

Vem är avhoppare

Suddig folksamling

Avhopparärenden är ofta komplicerade och skiljer sig ofta åt. Men det finns några gemensamma nämnare som gör att det hamnar under kategorin avhoppare. Här kan du läsa mer om vad som definierar en avhoppare och annat som är viktigt att tänka på i ett avhopparärende. En enkel beskrivning av en avhoppare är att det rör […]