Sekretess

Hänglås på ett tangentbord

Här kan du läsa mer om sekretesslagstiftningen och hur den tillämpas inom ramen för avhopparverksamheten. Om sekretesslagstiftningen Sekretessreglerna finner ni Offentlighets- och sekretesslagstiftningen, OSL. Innebär ett förbud att röja en uppgift, muntligen, skriftligen eller genom utlämnande av handling. Sekretessen skyddar den enskildes integritet, men det finns även vissa skyddsintressen, som myndigheters intresse av att planera […]

Samverkan och hjälporganisationer

Händer lagda på varandra

Samverkan bör ske på bred front för att nå framgång i ett avhopparärende. Det är viktigt med rutiner och att veta vilka aktörer man kan vända sig till och kunna lita på att de har kunskap och erfarenhet för att hantera processen. Samverkan Den dag ett avhopparärende dyker upp, ska man direkt veta vart man […]

Arbetsmiljö och säkerhet

Cyklebud under ett arbetspass

Arbetsplatsen skall vara en fysiskt, psykiskt och socialt sund miljö som är utvecklande för alla medarbetare. Risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ska ohälsa förebyggas. Detta uppnås genom ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. För att arbetet skall bli framgångsrikt krävs att både chefer och andra medarbetare deltar aktivt. För arbetsgivarens del är det viktigt att ha […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.