Publikationer

Uppslagna böcker staplade på varandra

Här hittar du tips på bra och aktuell litteratur inom området.

 • Utvärdering av sociala insatsgrupper – effekter för individen, Socialstyrelsen 2017.
 • Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar och avhoppare. En nationell kartläggning, Brå rapport 2016:6
 • Kunskapsöversikt: Insatser för livsstilskriminella och avhoppare.
  Producerad med stöd av ekonomiska medel från Brottsförebyggande rådet (2013)
 • En vägledning för att lyckas med Avhoppare från kriminella gäng, Polismyndigheten i Stockholms län 2013-11-04.
 • Exit för avhoppare. En uppföljning och utvärdering av verksamheten åren 1998-2001.
 • Brå rapport 2001:8, Att lämna våldsbejakande extremism – en kunskapsöversikt. Carlsson, Christoffer, Forskningsrapport 2016:1.
 • Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och Samtalskompassen, 2017.
 • Brottsoffer och deras närstående nämns personer som lämnar destruktiva grupperingar, Socialstyrelsen, 2012. 
 • Metodstöd mot organiserad brottslighet i ett lokalt perspektiv mellan polis och andra intressenter i lokalsamhället. Utvecklingscentrum Väst, 2017. A 194.284/2015.
 • Metodstöd för samverkansöverenskommelser, Metodstöd mot organiserad brottslighet i ett lokalt perspektiv, UC Väst.= klargör ansvaret mellan kommun och polis.
 • Utvärdering av samverkansformen sociala insatsgrupper. Delredovisning av ett regeringsuppdrag, Socialstyrelsen, februari 2016.
 • Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:1, Utvärdering av sociala insatsgrupper, Individinriktad samverkan kring unga i riskzonen, Filip Wollter, Anders Kassman & Lars Oscarsson.
 • PM 2016:52 Community policing, lokalt förankrat polisarbete anpassat efter lokal problembild.
 • Utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade insatsers. Nationella operativa Avdelningen, Underrättelseenheten, December 2015.
 • Vänd dem inte ryggen – socioekonomisk analys av destruktiva subkulturer, Eva Lundmark och Nilsson & Ingvar Nilsson, Fryshuset
 • Samverkanshandboken – Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting: Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete, Reviderad utgåva 2016.
 • Polismyndighetens riktlinjer för brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet och Nationella operativa avdelningens metodstöd för brottsoffer- och personsäkerhetsarbete.
 • Polismyndighetens metodstöd för medborgarlöften 2015
 • Brå, Lokalt brottsförebyggande arbete 2016
 • PM 2016:52 Polismyndighetens riktlinjer för lokalt brottsförebyggande arbete avseende våldsbejakande extremism.
 • Utvärdering av Konsultationsteamet i Malmö, Claes Andersson, Malmö högskola, Hälsa och Samhälle, Institutionen för Kriminologi
 • Rapport 2016:6 Brå, Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar, en nationell kartläggning.
 • Sociala insatsgrupper, Slutredovisning av regeringsuppdrag 2014.
 • Riktlinjen för sociala insatsgrupper (PM 2013: 483)

 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.