Vem är avhoppare

Suddig folksamling

Avhopparärenden är ofta komplicerade och skiljer sig ofta åt. Men det finns några gemensamma nämnare som gör att det hamnar under kategorin avhoppare. Här kan du läsa mer om vad som definierar en avhoppare och annat som är viktigt att tänka på i ett avhopparärende.

En enkel beskrivning av en avhoppare är att det rör sig om:

  • en person som väljer att lämna en kriminell gruppering, nätverk eller någon form av organiserad brottslighet och som därför riskerar att bestraffas för sitt utträde
  • att det föreligger en konkret eller latent hotbild

Detta är de två grundläggande kriterierna för att ett ärende ska gå under benämningen avhopparärende.

Vidare i processen måste avhopparen förbinda sig att inte begå kriminella handlingar och inte missbruka droger m.m. samt godta de krav som ställs, bland annat återkommande drogtester och samtal.

Drogtest genom urin- eller blodprov är en vanlig metod för att visa på drogfrihet. I de allra flesta fall är det kommunens socialtjänst som betalar för urinproven.

Det behöver inte ställas krav att personen berättar om sina brottsliga handlingar eller anger andra kriminella för att få delta i avhopparverksamheten. Det är dock viktigt att avhopparen beskriver sin delaktighet i brottslighet så att en korrekt riskbedömning kan genomföras.

Det ska också finnas en dokumenterad hotbild och ett skyddsbehov. Bland avhopparna själva finns det ofta ett utbrett motstånd mot att behöva polisanmäla vad de utsatts för i samband med avhoppet.

Minderåriga

Åldersgränsen för att delta i Polismyndighetens avhopparverksamhet är 18 år. Yngre personer som bedöms behöva sådant stöd ska hänvisas till kommunen.

Definitioner:

Avhoppare

En avhoppare är en person som väljer att lämna en kriminell gruppering, nätverk eller organiserad brottslighet som kan bestraffa utträde och därmed har en latent eller konkret hotbild. (Skyddsperson definieras i riktlinje för brottsoffer- och personsäkerhetsarbete PM 2017:6)

Avhopparverksamhet

Verksamhet som har uppdrag och rutiner för att ta emot avhoppare.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.