Regeringen förstärker stödet till avhoppare

Att lämna kriminella miljöer kan vara en svår och komplicerad process som involverar insatser från myndigheter, kommuner och andra aktörer i samhället. Det behövs därför en effektiv samverkan mellan de aktörer som berörs så att de insatser som den enskilde behöver kan genomföras skyndsamt och samordnat.

Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen får i uppdrag att förstärka och utveckla stödet till individer som vill lämna kriminella, våldsbejakande extremistiska och hedersrelaterade miljöer och som behöver hjälp för att genomföra detta. Polismyndigheten, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse ska bland annat etablera en struktur för arbetet med avhoppare och i samråd med kommunerna verka för att avhopparverksamheter bedrivs där behov finns i landet. Tillsammans med Socialstyrelsen ska myndigheterna också ta fram och sprida metodstöd för arbetet med avhoppare och skapa en nationell myndighetsgemensam webbplats riktad till yrkesverksamma, avhoppare och deras anhöriga. Myndigheterna ska senast den 2 maj 2022 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) lämna en första sammanställning över vidtagna och planerade åtgärder. Kriminalvården ansvarar för att en gemensam sammanställning lämnas in.

Myndigheterna ska senast den 2 maj 2023 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) lämna en andra sammanställning över vidtagna och planerade åtgärder samt slutredovisa uppdraget senast den 1 februari 2024. Myndigheterna ska löpande integrera resultatet av utvecklingsarbetet i den ordinarie verksamheten. 

För att myndigheterna snabbt ska komma igång med uppdraget tillsätts samtidigt en utredare som inledningsvis ska stödja och koordinera myndigheternas arbete, Stefan Strömberg har utsetts till utredare och ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 september 2022.

Satsningen är ett resultat av det uppdrag om att ta fram ett nationellt avhopparprogram som beslutades om inom ramen för regeringens 34 -punktspaket mot gängbrottsligheten.

Regeringens beslut uppdrag att forstarka och utveckla arbetet med stod till avhoppare i landet

Uppdrag till Stefan Stromberg (Ju 2021D)

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.