Samverkan och hjälporganisationer

Händer lagda på varandra

Samverkan bör ske på bred front för att nå framgång i ett avhopparärende. Det är viktigt med rutiner och att veta vilka aktörer man kan vända sig till och kunna lita på att de har kunskap och erfarenhet för att hantera processen.

Samverkan

Den dag ett avhopparärende dyker upp, ska man direkt veta vart man kan vända sig för att få stöd och resurser.

Inom polisen är det den regionala avhopparsamordnaren som har det övergripande ansvaret för upparbetade rutiner och informationskanaler kring kontaktvägar. Kommunpoliserna kan fungera som en brygga mellan kommuner och Brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten (Bops).

I de större kommunerna där avhopparverksamhet finns, bör samarbetet formaliseras och stärkas mellan poliser som arbetar inom avhopparverksamheten och Bopsverksamheten.

Samverkan kan bestå av socialtjänsten, Polismyndigheten, Kriminalvården, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, länsstyrelsen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Även icke myndighetsdrivna avhopparverksamheter är viktiga samverkanspartners, särskilt när det gäller placering av avhoppare. Frågor som kan tas upp i nätverket är bland annat:

  • Hur behovet av stöd ser ut i regionen/länet
  • Hur stödinsatserna fungerar och kan utvecklas
  • Hur man bättre kan nå ut till potentiella avhoppare 

Enskilda kommuner kan vara för små för att bekosta och driva egen verksamhet. Ett nätverk på regional nivå kan förse mindre kommuner med stöd och hjälp och visa hur man ska gå vidare när kontakter med avhoppare sker. Kommunpoliserna kan fungera som en kontaktyta till kommunen och vara de som uppmärksammar Bopsverksamheten på ett potentiellt ärende.

Hjälporganisationer

Här hittar du en förteckning över frivilligorganisationer som arbetar med avhopparverksamhet eller annan verksamhet som kan hjälpa avhoppare att leva ett liv utan återfall i brott:

KRAMI                             

Exit – Fryshuset              

Passus – Fryshuset           

Hjälpkällan                        

Hoppa Av – Flamman     

Safe Space Malmö             

Rädda Barnens orostelefon                     

Avhoppare.nu   

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.